A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Вишгородської міської ради

Публічний договір про надання медичних послуг

Дата: 13.06.2023 09:36
Кількість переглядів: 48

 Публічний договір

про надання медичних послуг

        

Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Вишгородської міської ради, в особі директора Морозової Оксани Валеріївни, код ЄДРПОУ 38423901, юридична адреса: 07301, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, 1, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець) з однієї сторони та фізична або юридична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (далі – Замовник), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Замовнику медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг, на підставі усного або письмового звернення Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.

1.2. Місце надання медичних послуг:

1.2.1. Кабінет цілодобового надання первинної медичної допомоги, в складі якого двох пунктів із розташуванням в м. Вишгород, вул. Кургузова, 1; с. Пірнове, вул. Молодіжна, 1-А;

1.2.2. Вишгородська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №1, м. Вишгород, вул. Кургузова, 1;

1.2.3. Вишгородська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №2, м. Вишгород, вул. Шолуденка,6;

1.2.4. Нижчедубечанська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, с. Нижча Дубечня, проспект Миру, 46, приміщення 2;

1.2.5. Пірнівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, с. Пірнове, вул. Молодіжна,1-А;

1.2.6. Лебедівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, с. Лебедівка, вул. Соборна, 10-А;

1.2.7. Жукинська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, с. Жукин, вул. Шевченка, 29;

1.2.8. Хотянівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, с. Хотянівка, вул. Костянтина Непопа, 16;

1.2.9. Вищедубечанський пункт здоров’я, с. Вища Дубечня, вул. Соборна, 22;

1.2.10. Новосілківський фельдшерський пункт, с. Новосілки, вул. Амбулаторна, 2;

1.2.11. Боденьківський фельдшерський пункт, с. Боденьки, вул. Громова, 6-Б;

1.2.12. Воропаївський фельдшерський пункт, с. Воропаїв, вул. Київська, 47;

1.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до добровільної згоди Замовника на проведення діагностики та лікування, перелік яких визначений  Порядком надання первинної медичної допомоги затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 року №504.

1.4. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Замовника, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).

2. Ціна Договору та порядок здійснення оплати

2.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятих Замовником медичних послуг.

2.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Тарифів на платні послуги затверджених рішенням Вишгородської міської ради Київської області, які діють на дату надання Замовнику такої послуги.

2.3. В разі зміни Тарифів на платні послуги, Замовник буде повідомлений через офіційний сайт Виконавця та/або в разі особистого звернення до Виконавця.

2.4. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Замовником до початку надання медичної послуги шляхом здійснення платежу на розрахунковий рахунок Виконавця: р/р UA 193218420000026000053065333 в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 321842.

2.5. У випадку відмови від оплати медичних послуг або неповної їх оплати, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні неоплачених медичних послуг.

3. Порядок надання та приймання-передачі послуг

3.1. Після узгодження з Замовником обсягу та вартості медичних послуг, Адміністратор або Лікуючий лікар зазначає у рахунку-фактурі Замовника перелік, склад та вартість всіх медичних послуг.

3.2. Медичні послуги надаються після їх оплати, за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через веб-сайт або особисто. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником.

3.3. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника до настання одноденного терміну надання такої послуги.

3.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі: якщо стан здоров’я Замовника перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Замовника або інших тяжких чи негативних наслідків; виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем.

3.5. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Замовника шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (Додаток №4 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) (далі – Акт приймання передачі), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Замовнику для підписання.

3.6. Замовник зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.

3.7. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Замовником.

3.8. Якщо Замовнику Виконавцем надано декілька медичних послуг, Виконавець має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Права Замовника:

4.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.

4.1.2. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. Дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Виконавця, в тому числі Плану лікування.

4.2.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання медичних послуг.

4.2.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим договором, Тарифами вартості медичних послуг та надавати підтвердження Виконавцю про сплату медичних послуг.

4.2.4. Прибути в Місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг.

4.2.5. Повідомляти Виконавця про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

4.2.6. Надавати на вимогу Виконавця дані, необхідні для Первинної ідентифікації та документ, що посвідчує особу.

4.3. Права Виконавця:

4.3.1. В разі запізнення Замовника на більше, ніж 10 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, повідомивши про це Замовника.

4.3.2. Змістити час прийому Замовника, записаних до лікаря, на розумний строк, у разі звернення в цей час пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст. 3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»).

4.3.3. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Замовником умов цього Договору.

4.4. Обов’язки Виконавця:

4.4.1. Надавати Замовнику медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

4.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

5. Відповідальність Сторін

5.1. В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Виконавець несе відповідальність у відповідності до вимог чинного законодавства України.

5.2. В разі запізнення Замовника більше ніж на 5-10 хвилин або якщо Замовник не з’явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, Виконавець в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг, про що повідомляє Замовника. У випадку, якщо Замовник з'явився на прийом до лікаря Виконавця із запізненням більше, ніж на 10 хвилин, прийом Замовника лікарем Виконавця здійснюється Лікарем в найближчий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів або Замовників.

5.3. Центр звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Виконавця.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили. Під форс-мажорними обставинами мається на увазі: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо. Дія форс-мажорних обставин переносить виконання зобов'язань до моменту їх закінчення.

5.5. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Строк дії Договору та інші умови

6.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг, зазначених в Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору).

6.2. Замовник усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

6.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути заява-приєднання (Додаток №2 для фізичних осіб та Додаток №3 для юридичних осіб до цього договору), зокрема підписаний Замовником.

6.4. В разі необхідності з юридичною особою може бути укладений окремий договір на надання медичних послуг.

6.5. Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

6.6. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

6.7. Виконавець має право відмовитися від укладення цього Договору за відсутності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Замовнику медичні послуги.

6.8. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця: vyshgorod.cpmsd.org.ua.

6.9. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовника на Сайті.

6.10. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті. При цьому Центр гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

6.11. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

7. Додатки

7.1. Невід’ємною частиною цього Договору є нижченаведені додатки: Додаток №1 «Тарифи на платні послуги, які надаються Центром»; Додаток №2 «Заява-приєднання для фізичних осіб», Додаток №3 «Заява-приєднання для юридичних осіб», Додаток №4 «Акт прийому-передачі медичних послуг».

8. Реквізити Центру

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської міської ради

юридична адреса: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Кургузова, 1, код ЄДРПОУ: 38423901, р/р UA 193218420000026000053065333 в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 321842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Публічного договору

про надання медичних послуг

 

Тарифи на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської міської ради.

 

Тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської міської ради

 

№ п/п

Найменування послуги

Структурний підрозділ, що надає

Тариф за одиницю послуги, грн.

1

Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів (за 1 годину)

Всі структурні підрозділи

1450,00

2

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря та без Декларації з лікарем КНП

2.1

Біохімічний аналіз крові (загальний білірубін)

Всі структурні підрозділи

103,00

2.2

Біохімічний аналіз крові (глюкоза)

Всі структурні підрозділи

87,00

2.3

Біохімічний аналіз крові (АЛТ)

Всі структурні підрозділи

95,00

2.4

Біохімічний аналіз крові (АСТ)

Всі структурні підрозділи

97,00

2.5

Біохімічний аналіз крові (Сечовина)

Всі структурні підрозділи

135,00

2.6

Біохімічний аналіз крові (Креатинін)

Всі структурні підрозділи

97,00

2.7

Біохімічний аналіз крові (Загальний білок)

Всі структурні підрозділи

96,00

2.8

Біохімічний аналіз крові (Цукор крові)

Всі структурні підрозділи

93,00

2.9

Біохімічний аналіз крові (Холестерин)

Всі структурні підрозділи

102,00

2.10

Біохімічний аналіз крові (Сечова кислота)

Всі структурні підрозділи

101,00

2.11

Біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок)

Всі структурні підрозділи

96,00

2.12

Гематологічний аналіз крові

Всі структурні підрозділи

207,00

2.13

Аналіз сечі

Всі структурні підрозділи

101,00

2.14

Діастаза сечі

Всі структурні підрозділи

90,00

2.15

Аналіз кала на яйцеглист

Всі структурні підрозділи

80,00

2.16

Електрокардіограма

Всі структурні підрозділи

139,00

2.17

Ультразвукове дослідження

Всі структурні підрозділи

282,00

3

Медична допомога хворим удома

Всі структурні підрозділи

 

3.1

Лікарська допомога

Всі структурні підрозділи

695,00

3.2

Фельдшерська допомога

Всі структурні підрозділи

695,00

4

Медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями

Всі структурні підрозділи

680,00

5

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

Всі структурні підрозділи

626,00

6

Видача копії медичної документації

6.1

медичної довідки

Всі структурні підрозділи

34,00

6.2

витягу з історії хвороби амбулаторного хворого

Всі структурні підрозділи

53,00

7

Лікарська консультативна комісія

Всі структурні підрозділи

80,00

8

Надання виїздних медичних консультацій мобільними бригадами

Всі структурні підрозділи

5997,80

9

Надання онлайн медичних консультацій мобільними бригадами

Всі структурні підрозділи

1866,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

для фізичних осіб до Публічного договору

 про надання медичних послуг

 

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов Публічного договору про надання медичних послуг

 

Ознайомившись з умовами Публічного договору про надання медичних послуг (далі Договір), затвердженого наказом Комунального некомерційного “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Вишгородської міської ради (далі Виконавець) від №, приєднуюсь до умов Договору.

Персональні дані Замовника.

Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________________________

Дата та рік народження_____________________________________________________

 Паспорт___________________________________________________________________________________________________________________________________________

РНОКПП_________________________________________________________________

Місце реєстрації або проживання____________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Цей Договір укладається Замовником відповідно до його волевиявлення, відповідає його інтересам. Зміст Договору Замовником прочитаний та зрозумілий. Підписуючи цю заяву-приєднання Договір вважається укладеним, Замовник погоджується з Тарифами Виконавця, які встановлюються у відповідності до чинного законодавства України.

У разі зміни Договору чи Тарифів на надання медичних послуг Замовник може ознайомитись на офіційному веб-сайті Виконавця (vyshgorod.cpmsd.org.ua) або під час особистого звернення до Виконавця.

 

________________            _____________________       ________________________

            (дата)                                    (підпис)                                      (ПІБ)

 

Своїм підписом Замовник підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

________________            _____________________       ________________________

            (дата)                                    (підпис)                                      (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

для юридичних осіб до Публічного договору

 про надання медичних послуг

 

 

 

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов Публічного договору про надання медичних послуг

 

 

Ознайомившись з умовами Публічного договору про надання медичних послуг (далі Договір), затвердженого наказом Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Вишгородської міської ради (далі Виконавець) від №, _______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі__________________________________ приєднується до умов Договору.

                                 (статут, довіреність, положення тощо)

 

Реквізити юридичної особи.

Найменування юридичної особи ____________________________________________

________________________________________________________________________

код за ЄДРПОУ_________________________________________

Юридична адреса_________________________________________________________

Поштова адреса__________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________

р/р______________________________________________________________________

МФО_______________________________            

e-mail:___________________________________________________________________

Контактна особа__________________________________________________________           

Контактний телефон__________________

 

Цей Договір укладається Замовником відповідно до його волевиявлення, відповідає його інтересам. Зміст Договору Замовником прочитаний та зрозумілий. Підписуючи цю заяву-приєднання Договір вважається укладеним, Замовник погоджується з Тарифами Виконавця, які встановлюються у відповідності до чинного законодавства України.

У разі зміни Договору чи Тарифів на надання медичних послуг Замовник може ознайомитись на офіційному веб-сайті Виконавця (vyshgorod.cpmsd.org.ua) або під час особистого звернення до Виконавця.

 

________________            _____________________       ________________________

            (дата)                                    (підпис)                                      (ПІБ)

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Публічного договору

 про надання медичних послуг

 

 

Акт приймання-передачі наданих медичних послуг № ___

 

_______________                                              __.__.____

 

Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Вишгородської міської ради, в особі директора Морозової Оксани Валеріївни, код ЄДРПОУ 38423901, юридична адреса: 07301, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, 1, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), та ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далі - Замовник) склали цей Акт приймання-передачі наданих медичних послуг, який підтверджує належне надання Центром відповідно до Публічного договору про надання медичних послуг нижченаведених медичних послуг:

 

Найменування послуги

Ціна послуги, грн.

Кількість послуг

Дата надання послуги

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Загальна вартість наданих медичних послуг, грн.

 

Замовник підтверджує, що не має претензій та зауважень стосовно кількості, обсягу та якості наданих медичних послуг, що зазначенні у цьому Акті приймання-передачі наданих медичних послуг, та приймає вищенаведені послуги. Замовник підтверджує, що Виконавцем дотримано всі умови Публічного договору про надання медичних послуг.

 

 

Замовник

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавець

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської міської ради

місцезнаходження: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Кургузова, 1

код ЄДРПОУ: 38423901

р/р UA 193218420000026000053065333 в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»,

МФО 321842

 

 

________        ______       _________________

 

Директор___________О.В. Морозова

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора